جریان متقاطع (مکعبی)

جریان متقاطع (Cross flow):
برج خنک‌کننده جریان متقاطع یا به عبارتی کراس فلو به برج خنک‌کننده‌ای گفته می‌شود که در آن مسیر برخورد جریان آب و هوا به صورت متقاطع باشد. در این نوع برج خنک‌کننده آب از بالا به سمت پایین پاشیده می‌شود و هوا نیز همزمان از کنار دستگاه به صورت افقی وارد آن می‌شود، آب و هوا در مسیر متقاطع با یکدیگر تماس پیدا کرده و تبادل گرمایی و حرارتی انجام می‌شود. در برج خنک‌کننده جریان متقاطع سیستم فن در قسمت مرکزی برج خنک‌کننده قرار دارد و هوا را از کناره‌های برج مکش کرده و به سمت بالای برج خنک‌کننده هدایت می‌کند.
Image
Image
This image for Image Layouts addon
دریافت کاتالوگ محصول