جریان مخالف (مکعبی)

جریان مخالف مکعبی (Counter flow) :

برج خنک‌کننده جریان مخالف و یا به عبارتی کانتر فلو به برج خنک‌کننده‌ای گفته می‌شود که در آن آب از بالا به سمت پایین پاشیده و هوا نیز همزمان از پایین دستگاه وارد گردیده و بصورت عمودی و برخلاف جهت پاشش آب به بالا حرکت میکند ، آب و هوا در مسیر موازی با یکدیگر تماس پیدا کرده و تبادل گرمایی و حرارتی انجام می‌شود. در برج خنک‌کننده جریان موازی سیستم فن در قسمت مرکزی برج خنک‌کننده قرار دارد و هوا را از پایین برج مکش کرده و به سمت بالای برج خنک‌کننده هدایت می‌کند. سیستم توزیع آب در این برج ها استفاده از نازل می باشد.

Image
Image
This image for Image Layouts addon
دریافت کاتالوگ محصول