جریان مخالف (مدور)

جریان مخالف گرد (Counter flow) :

برج خنک‌کننده جریان مخالف مدور و یا به عبارتی کانتر فلو به برج خنک‌کننده‌ای گفته می‌شود که در آن امتداد جریان ذرات آب و هوای عبوری یکسان، اما جهت حرکت آن ها مخالف یکدیگر است. سیستم توزیع آب در این نوع از برج خنک کننده توسط آب پخش کن صورت میگیرد.

Image
Image
This image for Image Layouts addon
دریافت کاتالوگ محصول